Franchise

Bli din egen sjef. Start en Pizzabakeren!

Pizzabakeren er og har vært i svært mange år den raskest voksende pizzakjeden i landet. Kjeden teller i dag over 190 pizzabakerier i Norge og flere skal vi bli. Veksten har vært formidabel og målet om å bli størst på take-away pizza i Norden er nådd. Virksomheten er basert på at kundene enten henter pizzaen selv eller får den tilkjørt. Mottakelsen i markedet har vært fantastisk helt siden starten i 2003 og i 2016 bakte og leverte vi over 5 millioner pizzaer. Markedet har skjønt at pizzaen vår smaker mer enn den koster. 

Hva er franchise?
Franchise er et kontinuerlig og langsiktig samarbeid hvor eier av et konsept (franchisegiver) gir lisens for franchisetaker til å drive sin egen virksomhet basert på franchisegivers merkevare. Virksomheten finansieres, eies og drives av franchisetaker som da også tar både hele risikoen og hele gevinsten. Som kompensasjon for dette tar franchisegiver en royalty som kalles franchiseavgift. 

Franchisetaker i Pizzabakeren
Det er enkelt å stare en Pizzabakeren. Du får tilgang til et utprøvd og komplett forretningskonsept bestående av bl.a. produkter, driftssystemer, markedsførings- og innkjøpsopplegg samt råd og veiledning med hensyn til organisering av virksomheten, opplæring, ledelse og salgsopplegg. Det kreves i utgangspunktet ingen forkunnskaper, da full opplæring vil bli gitt før start. Vi forutsetter at du bruker din lokalkunnskap til å skaffe lokaler med en beliggenhet som passer for Pizzabakeren, men vi er selvsagt med og kvalitetssikrer dette før du inngår leieavtale med huseier. Markedsområdet for pizzabakeriet bør som utgangspunkt bestå av minst 6.000 - 8.000 mennesker innenfor en radius på 5 km, men her spiller også andre ting inn som f.eks. gjennomgangstrafikk, handelssenter, by/tettsted, sesongvariasjoner etc.

Hva krever vi?
Du må ha stor stå-på-vilje og aller helst delta aktivt i den daglige driften. Vi forventer at du er opptatt av å lære deg vårt konsept og bestrebe deg på å overholde de retningslinjer/krav som er gitt. Du må være 100% lojal og forstå at konseptet ikke skal forandres, men derimot forbedres. Det stilles krav til egenkapital på min. kr 100.000 for å stifte ditt eget aksjeselskap. Imidlertid forventer vi i tillegg at du kan fremlegge bekreftelse på at du er i stand til å finansiere det investeringsbehov som er nødvendig for å etablere en Pizzabakeren. Dette vil vanligvis ligge i området fra kr 800.000 til kr 1.200.000 litt avhengig av lokalets beskaffenhet. Den aller første og kanskje viktigste investeringen er imidlertid en tur til vårt hovedkontor i Sandnes for en nærmere presentasjon av konseptet. 

Hva kan du forvente?
I Pizzabakeren er vi opptatt av å skape et best mulig driftsgrunnlag for at alle franchisetakere skal kunne få positive resultater i egen virksomhet. Med basis i de erfaringer vi har gjort kan vi med en viss sikkerhet forutse hvilken mulighet konkrete beliggenheter har. Resultatene kommer dog gjennom hardt arbeid og selvsagt ikke av seg selv. Noen klarer å tjene penger allerede i etableringsåret, men våre forventninger er at du etter en etableringsfase på maksimum 2 år skal ha klart å etablere en god og sunn Pizzabaker. 

Veien videre
Hvis du fortsatt er interessert er neste steg å investere i en tur til Pizzabakerens hovedkontor i Sandnes. Dette er nødvendig for at vi forhåpentligvis skal få litt kunnskap om deg og dine ambisjoner samtidig som at du får en fullstendig gjennomgang av konseptet Pizzabakeren. Det er svært viktig at kunnskapen og forståelsen av konseptet er så høy som mulig før du starter jakten på egnede lokaler for din egen virksomhet.

Kontaktpersoner:
William Gulliksen, mobil 907 47 009, e-mail: [email protected]
Jan Henrik Jelsa, mobil 90 60 42 90, e-mail [email protected]

Du kan lese mer om våre informasjonskapsler ved å trykke her.